רביבים

40 שנה של קיפאון

המפקד השני של בני ישראל ב'חומש הפקודים' * המפקד מרוממם את היחיד אל מעלת כלל ישראל * הנסיבות המצערות של המפקד השני * הרועה הנאמן משה רבנו משיב סופר את הצאן לפני החזרתו * מדוע לא התרבו ישראל במשך 40 שנה שהיו במדבר * קצב הילודה במצרים שהפך את ישראל ממשפחה לעם * השפעתו הדרמטית של גיל הנישואין על ההתעצמות הדמוגרפית * החשיבות הלאומית של משפחות ברוכות ילדים * דרך החיים התורנית שמאפשרת הקמת משפחה גדולה.

הרב אליעזר מלמד | תמוז תשע"א