פנחס

השורש המשותף לקנאות ולחסד

גם בקנאות וגם החסד מגיעים המדבקות באמת האלוקית. הרב מסביר איך כל ענייני הפרשה מלמדים נקודה זו.

הרב משה חביב | כ"ג תמוז תשפ"א