שבועות

דיני מחובר תלוש וקרקע

בכמה הלכות אנו מוצאים חלוקה בין 'קרקע' ל'מטלטלין'. בשיעור זה מתבאר שהחלוקה אינה תמיד זהה, ויש לדון בכל נושא לגופו מהיכן חלוקה זו נובעת וממילא מהי ההגדרה המדוייקת של 'קרקע' – קרקע ממש, מחובר, דבר שיש לו אחריות ועוד. השעור ניתן בבית הכנסת בכפר דרום.

הרה"ג צבי שכטר | כ"א תמוז התשס"ה