בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
7 שיעורים
  undefined
  56 דק'
  שבועות

  כל האומר לא לוותי כאמור לא פרעתי

  שיעור כללי במסכת שבועות

  דיון בשיטתו של רעק"א ע"פ הנימוקי יוסף שהאומר "לא לוותי" יש הוכחה בדבריו שהוא לא פרע מכך שלא טען "פרעתי", והצגת הסבר שהאומר לא לוותי בעדים כאומר לא פרעתי.

  הרב חיים כץ | י"ד תמוז תשע"ז
  undefined
  1:01
  שבועות

  טען לא לוותי וחזר וטען פרעתי

  שיעור כללי במסכת שבועות

  ביאור מחלוקת ר"י מיג"ש והרמב"ם לעומת הרמ"ה בעניין מי שטען לא לוותי וחזר ואמר פרעתי ע"פ הקצות. דיון בדברים אלו מתוך דברי הרמב"ן וע"פ שאר אחרונים.

  הרב חיים כץ | י"ט סיון תשע"ז
  undefined
  1:01
  שבועות

  העדת עדים מחייבת שבועה

  שיעור כללי במסכת שבועות

  שיעור כללי במסכת שבועות

  הרב חיים כץ | כ' אייר תשע"ז
  undefined
  58 דק'
  שבועות

  מודה במקצת ומשיב אבידה

  האם פטור משיב אבידה הוא דין דאורייתא או דרבנן? הדברים תלויים ביסוד החיוב בשבועה - האם מצד התביעה או מצד הודאה וכפירה. הסבר שיטות הרמב"ם ורש"י.

  הרב חיים כץ | ג' תמוז תשע"א
  undefined
  56 דק'
  שבועות

  בדין שבועת עד אחד בטענת שמא

  שבועות דף מ'.

  מחלוקת הר"ן על הר"י מיגאש בדין עד אחד לחיוב שבועה בטענת שמא של התובע. חידושי הרי"מ מתרץ כל צד במחלוקת ומסביר את הגמרות באופן מחודש.

  הרב חיים כץ | כ' אייר תשע"א
  undefined
  1:01
  שבועות

  דין טענינן

  הרב חיים כץ | י"ד סיוון התשס"ה
  undefined
  1:04
  שבועות

  טענו חיטים והודה לו בשעורים

  הרב חיים כץ | ט"ו אייר התשס"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il