שבועות

פתיחה למסכת שבועות

הרב משה חביב | כסלו תשע"ב