שבועות

קרבן דל ונאמנות עד אחד

סוגיות בפרק שבועת העדים

א. בהסבר קרבן דל ודלי דלות בקרבן עולה ויורד. ב. גדר נאמנות עד אחד בסוטה ובשבועת העדות.

הרה"ג משה דימנטמן | ג' סיוון תשע"א