אשיחה בחוקך

כוחו קדושתו של דיבור פה

הרב אורן נזרית | תמוז תשפ"ב