מטות

האם כלים חד פעמיים חייבים בטבילה?

הפרשה בראי הרמב"ם

הפרשה בראי הרמב"ם

הרב ש"י לוי | תמוז תשפ