מטות

הבוזזים הקדושים

מבט על כל צדדיה של הביזה - השליליים והחיוביים.

הרב יחזקאל פרנקל | תשס"ד