מטות

"וידבר משה אל ראשי המטות"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | תשמ"ח, תשנ"א