בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
10 שיעורים
  undefined
  4 דק'
  מסעי

  המטות לעומת המסעות

  מטות ומסעי הם אמנם פרשיות מחוברות, אך הפוכות במשמעותם, המטה הוא דומם והמסע נע, מה התורה מלמדת אותנו בזה?

  הרב אביחי קצין | כ"ב תמוז תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  מטות

  ציון מעלת משה במצות נדרים

  רש"י מלמדנו שהביטוי "זה הדבר" מלמד על מדרגת הנבואה של המיוחדת משה. ועל כך יש לשאול מדוע ציינה התורה מעלה זו דווקא במצווה של נדרים?

  הרב אביחי קצין | כ"א בתמוז התשס"ט
  undefined
  5 דק'
  מטות

  זה הדבר - לשעה ולא לדורות

  זה הדבר נאמר בהקשר של אמירה לדורות, מדוע אם כן שייך ביטוי זה גם אצלנו? לכאורה פרשת נדרים היא לדורות ?!

  הרב אביחי קצין | כ' תמוז תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  מטות

  הדיבור אל ראשי המטות ומשמעותו

  משה לא מדבר רק אל ראשי המטות, הוא אומר להם שיעבירו את המסר לבני ישראל. מדוע בחר ה' בדרך זו?

  הרב אביחי קצין | כ' תמוז תשס"ט
  undefined
  5 דק'
  מטות

  "זה הדבר אשר צווה ה'"

  הרב אביחי קצין | יז' בתמוז תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  מטות

  מקומם של ראשי המטות

  פתיח מיוחד לפרשה: "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור: ... ".והמפרשים לשאול מדוע לא התחיל הכתוב בפתיח הרגיל:"וידבר ה' אל משה לאמור:"?

  הרב אביחי קצין | יז' בתמוז תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  מטות

  מצוות הפרת הנדרים

  הרב אביחי קצין | יז' בתמוז תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  מטות

  הפרת נדרים

  חז"ל למדו מכך שפרשת נדרים נאמרה לראשי המטות, שהפרת נדר היא ביחיד מומחה. דין זה הוא בעקירת הנדר, מדוע אם כן מצוות הנדר עצמה נאמרה לנשיאים?כנראה שיכולת הפרת הנדר היא הבסיס לעובדה שהתורה מצווה על הנדר עצמו.

  הרב אביחי קצין
  undefined
  4 דק'
  מטות

  כח הדיבור

  היכולת של אדם מישראל להטיל איסור חפצא על ידי נדר היא חלק מיכולתו של האדם להטיל קדושה, או להבדיל טומאה, על חפצים.דבר זה יסביר את העובדה שפרשת נדרים נאמרה לראשי המטות.

  הרב אביחי קצין
  undefined
  5 דק'
  מטות

  להתרחק מן הגויים

  פרשת נדרים נאמרה לראשי המטות. היא משתמשת בלשון "זה הדבר" שהינו בדרך כלל צו שאינו לדורות.יתכן שהדבר קשור לפרשת זמרי בין סלוא ומהווה פנייה לראשי העם לתקן תקנות כדי למנוע מגע בין ישראל לעמים.

  הרב אביחי קצין
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il