תנ"ך ונוספים

חוות יאיר – כמה והיכן

יש סתירה היכן נמצאות חוות יאיר. התנ"ך מרמז על מחלוקת בין נובח ליאיר בזכות מי מהם נכבש הבשן, ומשה רבנו קבע שנכבש בזכות כל ישראל. ולמחלוקת מרמזת האגדה שיאיר בן מנשה נפל בעי.

הרב מרדכי הוכמן | חשוון תשפ"א