מטות

רעיונות לפרשת מטות

הנדר והבמה. לפני ה'. "גיור" הכלים.

הרב עזריאל אריאל | תשנ"ח-תשנ"ט