בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
59 שיעורים
  undefined
  כרך ב'

  הרקע לצמיחת המרכז היהודי באשכנז

  כרך ב' שיעור כ'

  במקביל לגיבוש המרכז היהודי בספרד התפתח המרכז היהודי באשכנז. כדי להבין את שורשיה של הקהילה היהודית האשכנזית עלינו לחזור מאות שנים אחורנית בזמן.

  הרב זאב סולטנוביץ' | סיוון תשס"ז
  undefined
  כרך ב'

  גירוש ספרד

  כרך ב' שיעור י"ט

  מתחילת המאה השמינית ועד לסוף המאה החמש-עשרה היתה אדמת ספרד זירה למלחמות בין נוצרים למוסלמים. הנוצרים ניסו להחזיר אליהם את ספרד. התרבות הנוצרית-קתולית קראה למלחמה נגד המוסלמים ושאר כופרים. הקריאה למלחמה יצאה נגד כל מי שאינו נוצרי.

  הרב זאב סולטנוביץ'
  undefined
  כרך ב'

  רבי יוסף אלבו

  כרך ב' שיעור י"ח

  ראוי להעיר ששיטותיהם של תלמידיו של ר' חסדאי קרשקש, ר' יוסף אלבו ור' יצחק עראמה היו סיכומיות יותר, ובאו לפייס בין ההוגים הגדולים שקדמו להם.

  הרב זאב סולטנוביץ' | אייר תשס"ז
  undefined
  כרך ב'

  רבי חסדאי קרשקש

  כרך ב' שיעור י"ז

  פרק נוסף בהתפתחות הפילוסופיה היהודית בספרד נרשם על ידי ר' חסדאי קְרֵשְקַש , שהיה רב ומנהיג ליהדות ספרד בשלהי העידן של המרכז התורני הגדול שם.

  הרב זאב סולטנוביץ' | אייר תשס"ז
  undefined
  כרך ב'

  הרלב"ג

  כרך ב' שיעור ט"ז

  הויכוח שהתלקח בקהילות השונות הביא לכמה תוצאות: מחד, היו קהילות שנמנעו מללמוד את "מורה נבוכים", לפחות עד לגיל מסויים. ומאידך, היו קהילות בהן פרח העיסוק בפילוסופיה. כך היה בדרומה של צרפת - בפרובנס, ובכמה קהילות נוספות. באחת מאלה, כשני דורות לאחר הרמב"ם חי ופעל אחד המלומדים הגדולים ביותר של ימי הביניים באירופה - ר' לוי בן גרשום.

  הרב זאב סולטנוביץ' | אייר תשס"ז
  undefined
  כרך ב'

  מורה נבוכים

  כרך ב' שיעור ט"ו

  נפנה כעת לעסוק בנושאים מרכזיים בהגותו הפילוסופית של הרמב"ם.

  הרב זאב סולטנוביץ' | אייר תשס"ז
  undefined
  כרך ב'

  תור הזהב בספרד

  כרך ב' שיעור י"ד

  במשך תקופה של כארבע מאות שנה היתה ספרד לזירת צמיחתם של בתי מדרש וחכמה ובהם מן המפוארים שבגדולי ישראל, הן בתחום ההלכה, הן בתחום ההגות, המוסר, הפילוסופיה והקבלה, פרשנות המקרא ודקדוק עברי, והן בתחום הפיוט והשירה שהשפיעו רבות על העם היהודי ועל עמים אחרים.

  הרב זאב סולטנוביץ' | אייר תשס"ז
  undefined
  כרך ב'

  סוף תקופת הגאונים

  כרך ב' שיעור י"ג

  ספר "אמונות ודעות" חותם פרק מסויים בתקופת הגאונים. רב סעדיה גאון פותח זרם חדש: פילוסופיה יהודית, אבל הוא גם בין חותמי הפרק ההלכתי הגדול של מפעל הגאונים.

  הרב זאב סולטנוביץ' | אייר תשס"ז
  undefined
  כרך ב'

  הקהילה היהודית בימי הביניים

  כרך ב שיעור ט

  הקהילה היהודית בימי הביניים, החברה על פי התורה, מבנה הקהילה היהודית.

  הרב זאב סולטנוביץ' | ט חשוון תשס"ח
  undefined
  כרך ב'

  התפילה - סידורה וערכה בקהילה

  כרך ב שיעור י

  התפילה כחוויה חברתית מגבשת, התפתחות מבנה סידור התפילה, תוספות לנוסח התפילה, שליח ציבור, מנהגים, סדרים והלכות,.

  הרב זאב סולטנוביץ' | ט חשוון תשס"ח
  undefined
  כרך ב'

  הרקע ליסודות הפילוסופיה בימי הביניים

  כרך ב' שיעור י"ב

  רוב חוקרי הפילוסופיה היהודית, הערבית והנוצרית של ימי הביניים, משתדלים למיין את כל היצירות הפילוסופיות לשני זרמים: הזרם האפלטוני או הניאו-אפלטוני, והזרם האריסטוטלי. אמנם, זוהי מלאכה קשה שלא תמיד מצליחה, אך בוודאי שיש מושגי יסוד משני הזרמים הללו שמופיעים ומשמשים נקודות התייחסות גם בפילוסופיה היהודית. על כן כדאי להרחיב את הדיבור על שני הזרמים ועל המושגים היסודיים והעיקריים שבהם.

  הרב זאב סולטנוביץ' | תשס"ה
  undefined
  כרך ב'

  ספרות חכמת הסוד בבבל

  כרך ב' שיעור ח'

  שדה היצירה התורנית בבבל מניב פירות ראשונים גם בתחום מיוחד ומופלא - תורת הסוד. אנו מוצאים בכתבי-יד מאותן התקופות, ואף בתלמוד עצמו, רמזים כאלה ואחרים לחוגים מצומצמים שעסקו בחכמת הסוד ובספרותה, שילוב של חכמה עמוקה, של חזון לעתיד לבא, תפיסת עולם מיוחדת במינה, שיש בה אמירה מסוימת בעלת ערך עצום גם לכלל היהודים ולא רק לאלו שעוסקים בה בפועל.

  הרב זאב סולטנוביץ' | תשס"ה
  undefined
  כרך ב'

  הרקע להופעת הפילוסופיה ביהדות

  כרך ב' שיעור י"א

  בסוף תקופת הגאונים נוצר זרם חדש ביהדות שהשפיע רבות, וייצג את טובי וגדולי החכמים - הפילוסופיה האלוקית היהודית. נשאלת השאלה מה גרם להופעת זרם זה בתוך התרבות היהודית? תופעה זו של פילוסופיה יהודית היא חדשה. העיון ההלכתי היה קיים כמובן מאז שניתנה התורה. גם חכמת הסוד, שאמנם השפה והמונחים השתנו מפעם לפעם, מלווה את תורת ישראל מאז ומקדם. הוא הדין למדרש, לפרשנות המקרא ולמוסר. ואילו הפילוסופיה היא תופעה חדשה בצורתה הספרותית, בדרך העיון שבה ובמגמותיה המופנות הן כלפי פנים והן כלפי חוץ.

  הרב זאב סולטנוביץ' | תשס"ה
  undefined
  כרך ב'

  הפילוג הקראי

  כרך ב' שיעור ז'

  מתוך תיאור הסביבה והאוירה הכוללת אנו מגיעים לאחד המאורעות החשובים ביותר בתולדות ישראל בתקופה המוסלמית - הפילוג הקראי.

  הרב זאב סולטנוביץ' | תשס"ה
  undefined
  כרך ב'

  בבל - המרכז היהודי הראשון בגלות

  כרך ב' שיעור ו'

  התהוות המרכז היהודי בבבל כמרכז רוחני וחברתי ראשון בתחנות הגלות. סקירת הרקע ממנו צמח והתנאים שאיפשרו לו להתפתח.

  הרב זאב סולטנוביץ' | תשס"ה
  undefined
  כרך ב'

  הגלות

  כרך ב' שיעור ה'

  תקופת ימי הביניים היהודית זו תקופת הגלות הקשה ביותר. הגלות היהודית, תקופת ימי הביניים שלנו, מתחילה לאחר מרד בר כוכבא, וביתר שאת לאחר קבלת הנצרות על ידי האמפריה הרומית בתחילת המאה הרביעית

  הרב זאב סולטנוביץ' | תשס"ה
  undefined
  כרך ב'

  האיסלם

  כרך ב' שיעור ד'

  היווצרות האיסלם, התפשטותו ותקציר קורותיו, והשפעתו על הקהילות היהודיות בבבל ובארץ ישראל, ועל העולם כולו.

  הרב זאב סולטנוביץ' | תשס"ה
  undefined
  כרך ב'

  כיבוש אירופה על ידי הברברים

  כרך ב' שיעור ג'

  התפוררות האמפריה הרומית, יהודי המזרח.

  הרב זאב סולטנוביץ' | תשס"ה
  undefined
  כרך ב'

  התנצרות האמפריה הרומית

  כרך ב' שיעור ב'

  תהליך ההתנצרות של האימפריה הרומית, קבלת הנצרות כדת הרשמית במדינה, קביעת המקומות הקדושים לנוצרים בא"י ע"פ הלנה המלכה אימו של קונסטנטין הקיסר הרומי, והשפעת כל התהליכים הללו על מצב יהודי א"י והתלמוד הירושלמי.

  הרב זאב סולטנוביץ' | תשס"ה
  undefined
  כרך ב'

  תקופת המשנה והתלמוד

  כרך ב' שיעור א'

  המרכז היהודי המתפתח בבבל, התלמוד- המשפט הישראלי.

  הרב זאב סולטנוביץ' | תשס"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il