כנס ג' אלול תשס"ה

מחשבות לאחר הגירוש

מתוך כנס שנערך בבית הרב קוק זצ"ל, ג' אלול התשס"ה

חובת ההתבוננות בהשגחת ה'; האם הגירוש הוא תוצאה של חטאים?; מטרת מאבק הממשלה - "נגד ה' ונגד משיחו"; היחס אל הרשעה הגלויה מול הסגולה הנסתרת; סמכות הפסיקה בענייני כלל ישראל; קדושת הדמוקרטיה ופקודות הצבא; התנתקות משולשת; לא מתייאשים מהגאולה.

הרה"ג דוב ליאור | ג' אלול התשס"ה