ואנחנו קמנו ונתעודד

תוכנית לימודים יהודית

מתוך כנס התחזקות והתחדשות אלול תשס"ה

חובת המחנכים ללבן את הסוגיות העומדות על הפרק; הציבור הדתי-לאומי לוקה ב"תסמונת האישה המוכה" הכולל: הדחקת הבעיות, תסביכי נחיתות והנאמנות הכפולה; הדרך לצאת מהתסמונת.

הרב אהרון טרופ | תשס"ה