היחס למדינה ולצבא

תשובת הארץ

מתוך כנס התחזקות והתחדשות אלול תשס"ה

התשובה לאחר הגירוש; דרך התשובה: קבלת מרות גדולי ישראל; תוקף ועוז בקיום מצוות ישוב הארץ.

הרב אברהם שרייבר | י"ח אלול התשס"ה