דרכים מעשיות

"וילך אל נפשו" - הגדרה עצמית חדשה

כיצד נוכל ליישם את חזונו של הרב קוק אודות "דגל ירושלים"?; בניית אלטרנטיבה; מקומה של התנועה הציונית על מפת ההיסטוריה (על-פי אגרות הראי"ה); הצבת העקרונות ודרכי הפעולה למימוש החזון; התוואת דרך חדשה מול "המזרחי" המתרפס בפני הציונות החילונית; בכוחנו להניף את "דגל ירושלים".

הרב אברהם וסרמן | תשס"ה