מטות

למכור בשר בתשעת הימים

הרב דניאל קירש | תמוז תשע"ח