מסעי

מסעי - הצד האמוני של ההיסטוריה

בפרשתינו מופיעה רשימה של מקומות עלומים במדבר - איזה לקח מוסרי או אמוני ניתן להפיק מרשימת מקומות אלו? למה נועדה רשימה זו?

הרב יחזקאל פרנקל | תמוז תשס"ה