מסעי

"אלה מסעי בני ישראל"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | תשנ"ב, תשנ"ה