בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
18 שיעורים
  undefined
  41 דק'
  מטות

  מצוות ירושת ארץ ישראל

  שיחת מוצ"ש פרשת מטות - מסעי תשפ"ג

  חמישה פעמים "אור" כנגד חמשת חומשי התורה. "שבקיה רבי עקיבא לחסידותיה" - האם לדור המדבר יש חלק לעולם הבא?. הגעלת כלי מדיין - המדרגה הרוחנית הגבוהה שבה נמצאים במלחמת מצווה. מהי הגדרתה של מצוות ירושת ארץ ישראל?. החיסרון שאנו חווים בשלושת השבועות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ו תמוז תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  מסעי

  חשבון נפש נכון לקראת סיום השנה

  שיחת מוצ"ש פרשת מסעי תשפ"ב

  המסילת ישרים ממליץ להתבונן כל ערב על מה שהאדם עשה היום, הדרך הנכונה לעשות חשבון נפש היא להסתכל גם על הדברים הטובים, ולא רק על הרעים. ביקורת עצמית היא טובה רק אם היא מקדמת אותך. גבולות ארץ ישראל - דיונים על שיטות בגבולות הארץ. דברי חיזוק לקראת סוף הזמן - נכון שיותר קשה ללמוד בסוף הזמן, אבל זה הזמן להתחזק ולעלות מעלה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' אב תשפ"ב
  undefined
  23 דק'
  מסעי

  מעלת המדבר ומעלת א"י

  שיחת מוצ"ש פרשת מסעי תשע"ט

  בהליכה במדבר היו ניסים גלויים של מן מים מן הסלע ומעלת א"י היא חיים טבעיים ותורה המופיעה בתוך המציאות איזה מהם גדול יותר? במבט פשוט מעלת המדבר אך בעומק מעלת א"י גדולה יותר שהיא מופיעה את הקב"ה בתוך המציאות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' אב ה'תשע"ט
  undefined
  47 דק'
  מטות

  קדושת ירושלים והחיוב לפעול לקרב את הגאולה

  שיחת מוצ"ש פרשת מטות - מסעי תשפ"א

  כח הדיבור של האדם. מבט על הטוב שיש בכל יהודי. מעלתה של ירושלים. מצות ירושת הארץ וישוב הארץ.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א' אב תשפ"א
  undefined
  52 דק'
  מסעי

  ספר במדבר - דור המדבר

  שיחת מוצ"ש פרשת מטות-מסעי תש"פ

  שבקיה ר' עקיבא לחסידותיה? ◆ יסודות האמונה ◆ קדושת ארץ ישראל ועבר הירדן ◆ איסורים בטלים בציבור ◆ חצי הכוס ◆ שאלת הבחירה וההנהגה ◆ כלל ופרט

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ד תמוז תש"פ
  undefined
  48 דק'
  מסעי

  דור המדבר ודור ארץ ישראל

  שיחת מוצאי שבת מסעי תשע"ו

  בין האור ובין החושך ◆ מעשי ישראל לעומת מעשי הניסים ◆ מדרגת הגאולה האחרונה ◆ דור המדבר, קרח ועשרת השבטים ◆ שלושת השבועות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' אב תשע"ו
  undefined
  33 דק'
  מטות

  כיבוש ארץ ישראל

  שיחת מוצאי שבת מטות מסעי תשע"ז

  דור המדבר ◆כוח הדיבור ◆הכשרת כלי מדין ◆עבר הירדן המזרחי ◆סיום התורה במובן מסוים ◆אחריות ציבורית.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ט תמוז תשע"ז
  undefined
  45 דק'
  מסעי

  המסע לארץ המובטחת

  למי מותר להשבע? * ענינה של הנקמה * עבר הירדן חלק מהארץ * כח הדיבור פועל * ישיבה – המדבר של ימינו * ההתעלות במדבר * הניסיונות חוזרים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ח תמוז תשס"ז
  undefined
  37 דק'
  מסעי

  קדושת הדיבור והארץ

  דיבור עם אחריות * התרה על ידי פתח או חרטה * שתי דרכים בתיקון האדם * מצווה לכבוש או להוריש? * על מי לא מלמדים זכות? * גודל המתנה כגודל הייסורים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תמוז תשע"ה
  undefined
  39 דק'
  מסעי

  מסעי בני ישראל

  ה"אור ביוצאי מצרים וה"אור" בבאי הארץ * איך להתבונן על הניסיונות * התיקון בכל מסע * איך נזכה לארץ ישראל השלמה *

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור לב' מנחם אב תשס"ח
  undefined
  32 דק'
  מטות

  איך בונים את בית המקדש?

  שיחה לפרשת מטות - מסעי תש"ע

  לראות את הקב"ה בכל מקום! * האחריות על הסביבה * השראת השכינה - היא הקדושה * קביעות של עליה * חשיבותו של התוכן הפנימי * הדרישה מאתנו בימים האלה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ח תמוז תש"ע
  undefined
  34 דק'
  מסעי

  שיחה לפרשת מטות-מסעי

  כח הדיבור והשפעתו על המציאות; גבולות ארץ ישראל ודין הורשת יושבי הארץ.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור ל-כ"ז תמוז התשס"ו
  undefined
  46 דק'
  מסעי

  פרשת מסעי התשס"ה

  השעור נמסר בכפר דרום ימים ספורים לפני חורבנו

  השעור נמסר בכפר דרום ימים ספורים לפני חורבנו

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | מנחם אב התשס"ה
  undefined
  47 דק'
  מסעי

  פרשת מטות מסעי תשס"ג

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשס"ג
  undefined
  מסעי

  גבולות הארץ

  פירוט גבולות הארץ לפי שתי שיטות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשס"ג
  undefined
  47 דק'
  מסעי

  פרשות מטות-מסעי תשס"ב

  מדרגת הנשבע. נבואת משה רבנו לעומת שאר הנביאים. נקמה. היתכן?!. עבר הירדן המזרחי - חלק מארץ ישראל. מסעות בני ישראל במדבר.כיצד יש להסתכל על משברים?. הצער על החורבן.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | מוצש"ק פ' מטות-מסעי תשס"ב
  undefined
  מסעי

  פרשיות מטות-מסעי תשמ"ט-נ"ד: כח הדיבור

  בענין כח הדיבור; נקמת מדין; עבר הירדן המזרחי; ירושת הארץ

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשמ"ט-נ"ד
  undefined
  15 דק'
  מסעי

  פרשות מטות מסעי תשס"א

  "שבקיה רבי עקיבא לחסידותיה" - האם יש עולם הבא לדור המדבר?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אב ה'תשס"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il