מסעי

רעיונות לפרשת מסעי

החנופה והארץ. הורשת הארץ. אפרים ומנשה.

הרב עזריאל אריאל | תשנ"ט-תש"ס