מטות

"נס בעלי החיים של אנשי המלחמה"

הרב משה פנחס ליפשיץ | תשע"ג