קדושת הארץ

ייחודה של ארץ ישראל

הרב עוסק בייחודה של ארץ ישראל ע"פ הרמב"ן שמסביר שלארץ ישראל יש קשר ישיר עם ה' לעומת חו"ל ששם הקשר הוא לא ישיר.

הרב בעז אשל | ט"ז שבט תשפ"ב