כא - לא שכחנו ולא סלחנו

מעט מערכה של ארץ-ישראל השלמה

בעת אשר מעמדה של ארץ-ישראל ומרכזיותה ביהדות וקדושתה ומשמעותה בגאולה עומדים במתקפה, עלינו לשוב ולצייר את אשר טמון בה ולשוב וללמוד את ערכה, הרב בדיחי על אורה של הארץ הטובה .

הרב יוסי בדיחי | אב תשס"ז