שיעורים נוספים

היסטוריה ארוכה וגיאוגרפיה קצרה

מה בין המאבק עם ישמעאל והמאבק עם עשיו ומהו טיבו של המאבק בין יעקב ועשיו?

הרב אברהם אבא וינגורט | כ"א בחשון תשס"ז