כתבי ברסלב

כיצד זוכים בארץ ישראל?

ליקוטי מוהר"ן - תורה כ' המשך

על מחלוקות; "לב העליון"; התפילה לפני התורה; תפילה בתחנונים; קניין ארץ ישראל; חטא מי מריבה.

הרב יהודה מלמד | יז' סיוון תשס"ח