קדושת הארץ

בארץ ישראל יש קליטה!

השגחת ה' בארץ ישראל הינה באופן ישיר וללא מתווכים כבחוץ לארץ. לכן עיקר קיום המצוות וכן הנבואה הן בארץ ישראל, ארץ השכינה.

הרב נחשון רבינשטיין | י"א אב