קדושת הארץ

מעלת ארץ הקודש

מתוך הס' "שיחות מוסר" פרשת דברים

ענין זה ש"מי שלא הודה בארצו לא נקבר בארצו" אינו בתורת עונש, אלא הוא מציאות, שכל מי שאינו מודה בארץ אינו שייך לארץ, ואין מועיל מה שיש לו טעמים וסיבות לכך, דמ"מ אין הארץ "רוצה" בו.

הרב הג"ר חיים שמואלביץ זצוק"ל | תשל"ג