שיר למעלות ארצנו

פרי הארץ

הקדמה, ארץ זבת חלב ודבש, שבעת המינים, זמרת הארץ , ארבעת המינים.

הרב דוד חי הכהן | שבט תש"ע