הרב חרל"פ

אהבתו של הרב חרל"פ לארץ ישראל

הרה"ג יעקב אריאל | ח' כסליו תשס"ח