שיעורים נוספים

ארץ ישראל

מהי מעלתה של ארץ ישראל? משום שארץ ישראל הינה בירתו של הבורא עלינו להיזהר בעוונות; עלינו להעריך את מתנתו של הבורא ולא להיות כפויי טובה; אין מקום בעולם שבו ימצא היהודי מנוחה לגופו וקדושה לנפשו חוץ מארץ ישראל.

הרב מישאל דהאן זצוק"ל