שיחות ליום העצמאות

קדושת ארץ ישראל

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | יום העצמאות התשס"ד