מצורע

נגעי הצרעת

הכהן ה"מפקח" על נגע צרעת. עור בשר, בגד ובית בפרשה ובשעת העקירה.

הרב אברהם אבא וינגורט | ניסן תשס"ח