שיעורים נוספים

סוף עידן "אלו ואלו דברי א-לוהים חיים"

על כל מנהיג לקחת אחריות על דבריו, להבין כי להכרעתו יהיה מחיר. על רבנים, על פילוג ועל ממשות.

הרב שמעון אור | ניסן תשס"ו