ט - שנה לגירוש

מה נשתנה

הרהורים במלאות שנה לגירוש

ממי עדיף לקנות, מגוי או ממחלל שבת בפרהסיא? מדוע נתחייב עכן מיתה? על תחושות של פגיעה אישית, על יורדים ועל אחדות.

הרב אמוץ כהן | אב תשס"ו