בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
19 שיעורים
  undefined
  34 דק'
  לנתיבות ישראל

  ממעמקים

  לנתיבות ישראל ח"א, מאמר כ"ד

  על הטבעת אלטלנה: יש יסורי גאולה שמחויבים להגיע עד כדי הריגת אח באחיו, אך הם חלק מהמירוק והנקיון לגאולה. אסור לתת להם אחיזה בעצמיותנו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ז שבט תשע"ב
  undefined
  35 דק'
  לנתיבות ישראל

  מתאחדים בחזרה לארץ

  לנתיבות ישראל ח"א, מאמר כ"ד -ממעמקים (2)

  אסו אלטלנה לא נעשה מתוך רשעות אלא מתוך חבלי התהליך של חזרת ישראל לארצו. עם ישראל התאחד בכניסה לארץ וכן צריכים אנחנו להתאחד בחזרה לארץ.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ד שבט תשע"ב
  undefined
  41 דק'
  חבלי משיח

  וממנה יוושע

  מתוך "לנתיבות ישראל" מאמר על השואה והגאולה

  דברי הרצי"ה במאמר "וממנה יוושע" (לנתיבות ישראל), על השואה והגאולה שבעקבותיה. דברי מרן הרב קוק זצ"ל באגרת תקע"א על הציונות.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ז ניסן תשע"א
  undefined
  כא - לא שכחנו ולא סלחנו

  בעקבתא דמשיחא

  העולם סביבנו הולך ומיתקן, הולך ומתעצם, הדרדור והרוע מצויים במעטפת החיצונית של הדברים, הרב זלמן מלמד על דרכו ומקורותיו של הרב קוק בהתבוננות על המציאות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אב תשס"ז
  undefined
  חבלי משיח

  הסתר פנים לאחר חזרה בתשובה

  לאחר שעם ישראל חוזר בתשובה על החטאים שעשו, מודיע להם הקב"ה על תקופה של הסתר פנים שתגיע עליהם, מדוע היא מגיעה לאחר שחזרו בתשובה?

  הרב אברהם אבא וינגורט | ערב יום הכפורים תשס"ז
  undefined
  חבלי משיח

  עולם הגאולה כבר כאן

  במקביל לעולם שבו אנו חיים קיים עולם נוסף, כיצד נחשוף אותו? הרב שלמה לוי על נשמה, על גוף ועל גאולה.

  הרב דוד לוי | ניסן תשס"ו
  undefined
  חבלי משיח

  גואל נגלה ונכסה ונגלה ונכסה ונגלה

  בין תופעת גאולה לתודעת גאולה

  בגאולה, הקצוות ברורים והתווך עמום, עלינו לברר את עידן הביניים. על כיסוי, על שיבוש ועל מהות.

  הרב פרופ' נריה גוטל | ניסן תשס"ו
  undefined
  הרהורים מתוך משבר

  סדר ההנהגה האלוקית בתקופת הגאולה

  בארץ ישראל ההנהגה האלוקית היא הנהגה גלויה של שכר ועונש. אם כן, האם החורבן מהווה הסתר פנים, האם טעינו בדרכנו? כיצד ניתן להבין את החורבן אחרי 30 שנות הארת פנים? הקב"ה מנהיג את העולם בשתי הנהגות, "הנהגת שכר ועונש" ו"הנהגת היחוד". לפני הגאולה, ההנהגה הבולטת היא "הנהגת היחוד". ברור שכל התפילות פעלו ויפעלו, אולם לפעמים זה יקרה בדרכים נסתרות מאיתנו.

  הרב ש. יוסף וייצן | תשס"ה
  undefined
  בלק

  אוי מי יחיה מִשֻּׁמוֹ א-ל

  גדולה נבואתו של בלעם ובמיוחד נבואת הגאולה; כיצד אמרו חכמים שאינם רוצים להיות בזמן הגאולה, האם פחדו מייסוריה? כוונתו האמיתי של בלעם הייתה להרע לישראל; חז"ל משווים את קללת בלעם לברכת יעקב – הא כיצד? התמודדות ישראל בזמן הגאולה.

  הרב דוד דב לבנון | תשס"ב
  undefined
  יום הזכרון

  יום הזיכרון - גאולה מתוך ייסורים

  אנו נמצאים בתהליך של גאולה מתוך ייסורים. גאולה זו לא מתחילה מצדקות של עם ישראל, אלא חילול ה' שנגרם בגלות, וכדי שהגלות לא תהפוך את עם ישראל לפירורים. אולם, גם בתוך תהליך גאולה זה שבא מצד הקב"ה, יש מקום לפעולות מצידנו.

  הרב ש. יוסף וייצן | ליל יום הזיכרון התשס"ג
  undefined
  חבלי משיח

  בעל מלחמות מצמיח ישועות

  האם מלחמה היא דבר טוב או לא? - הסתכלות מעניינת של הרב קוק זצ"ל ב"אורות" על מהותה של מלחמה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשס"ג
  undefined
  חבלי משיח

  מול קשיי המציאות

  התמודדות מול קשיי המציאות מתוך הסתכלות אמונית.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ט תמוז ה'תש"ס
  undefined
  חבלי משיח

  יבוא ולא אראנו

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' בסיון ה'תשנ"ד
  undefined
  חבלי משיח

  יבוא ואראנו

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' בסיון ה'תשנ"ד
  undefined
  חבלי משיח

  משיח בן יוסף ואנשי האמנה בירושלים

  בירור נרחב על עניינו של משיח בן יוסף, יעודו והדרכים לביטול הגזירה על הריגתו (הקמת אנשי אמנה), עפ"י דברי הגר"א בספרו "קול התור".

  הרב ש. יוסף וייצן | תשס"א
  undefined
  שביעי של פסח

  עת הזמיר הגיע

  בליל שביעי של פסח, בעת שצה"ל היה בעיצומה של המלחמה כנגד המחבלים, בעודנו בישוב פסגות שומעים את הדי ההתפוצצויות, התכנסנו כמנהג ישראל לשיר את שירת הים. והנה עומדים מול עינינו דברי המדרש בשיר השירים המחבר בין מה שנעשה בבקיעת ים סוף, ובין מה שנעשה בגאולה שניה ומה שיעשה בגאולה שלישית - גאולתנו שלנו.

  הרב ש. יוסף וייצן | אייר תשס"ב
  undefined
  תקופתנו בתהליך הגאולה

  בטחון ודרכי גאולה

  לאחר שעם ישראל ישוב לארץ ישראל, הגוים יבואו למלחמה כנגדם. הגויים מעיזים להלחם נגדנו משום שתהליך הגאולה נעשה בצורה טבעית ללא נסים גלויים. אולם כתוצאה מהמלחמה, עם ישראל ידחף לגלות את כל כוחותיו הגדולים, יתחזק במידת הביטחון ואז ינצח את הגוים בצורה ניסית. התקופה שבה אנו נמצאים מכינה אותנו לקראת המלחמה הגדולה שעומדת בפתח.

  הרב ש. יוסף וייצן | יום העצמאות תשס"א
  undefined
  יום הזכרון

  גאולה אלוקית וגאולה אנושית

  יש במיתת צדיקים שמכפרת הרבה רעיונות. נביא בקיצור מקצת מהם ונזכיר כיצד רעיונות אלו באים לידי ביטוי בנהרגים על קידוש השם במלחמתנו כנגד הגויים.

  הרב ש. יוסף וייצן | יום הזיכרון תשס"ב
  undefined
  יום הזכרון

  בין יסורי השואה לחבלי משיח

  הסבר היחס הנכון למחלמה לאור ניתוח ההבדל בין טומאת יולדת לטומאת מצורע. מהם חבלי משיח? - בין שואה לתקומה. הבחנה בין יסורי הגלות ליסורי הגאולה על פי משל הכרם.

  הרב ש. יוסף וייצן | יום הזיכרון תשס"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il