חבלי משיח

גואל נגלה ונכסה ונגלה ונכסה ונגלה

בין תופעת גאולה לתודעת גאולה

בגאולה, הקצוות ברורים והתווך עמום, עלינו לברר את עידן הביניים. על כיסוי, על שיבוש ועל מהות.

הרב פרופ' נריה גוטל | ניסן תשס"ו