חבלי משיח

הסתר פנים לאחר חזרה בתשובה

לאחר שעם ישראל חוזר בתשובה על החטאים שעשו, מודיע להם הקב"ה על תקופה של הסתר פנים שתגיע עליהם, מדוע היא מגיעה לאחר שחזרו בתשובה?

הרב אברהם אבא וינגורט | ערב יום הכפורים תשס"ז