חבלי משיח

עולם הגאולה כבר כאן

במקביל לעולם שבו אנו חיים קיים עולם נוסף, כיצד נחשוף אותו? הרב שלמה לוי על נשמה, על גוף ועל גאולה.

הרב דוד לוי | ניסן תשס"ו