בלק

אוי מי יחיה מִשֻּׁמוֹ א-ל

גדולה נבואתו של בלעם ובמיוחד נבואת הגאולה; כיצד אמרו חכמים שאינם רוצים להיות בזמן הגאולה, האם פחדו מייסוריה? כוונתו האמיתי של בלעם הייתה להרע לישראל; חז"ל משווים את קללת בלעם לברכת יעקב – הא כיצד? התמודדות ישראל בזמן הגאולה.

הרב דוד דב לבנון | תשס"ב