גלות וגאולה

הנחמה השלמה

הנחמה השלמה היא החזרה לאמונה כרגש הטהור והטבעי ביותר שלנו, וההשתחררות מאותם כבלים של התרבות האירופית.

הרב הגאון שאול ישראלי זצ"ל | אב תשי"ז