בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
5 שיעורים
  undefined
  46 דק'
  בבא קמא

  שלוש דרגות ב'טעמא דקרא'

  א. במקום שהדין ברור הטעם לא יכול להשפיע על הדין. ב. במקום שהדין לא ברור מצד עצמו הטעם יכול להשפיע. ג. במקום שהתורה עצמה מפרשת טעם במקום אחר זה חלק ממחלוקת ר' שמעון ורבנן.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | כ"ד טבת תשע"ד
  undefined
  43 דק'
  כללי מצוות

  מצוות עשה שהזמן גרמא וכפיה על המצוות

  שיעור זה דן בשאלות יסודיות בגדריהן של מצוות: כאשר התורה מצוה על דבר מסוים במצוות עשה ובמצוות לא תעשה, האם הלאו עומד בפני עצמו או שהוא נועד רק לחזק את העשה? מהם גדרי 'מצוות עשה שהזמן גרמא' שהנשים פטורות מהן? האם כופים על מצות צדקה?

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | אב התשס"ו
  undefined
  1:00
  כללי מצוות

  חצי שיעור אסור מהתורה - תמיד?

  יומא ע"ג: ע"ב - ע"ד ע"א.

  שיעור זה עוסק בכלל "חצי שיעור אסור מן התורה", ומתמקד בעיקר בטעמו של הדין, ובכמה אופנים שבהם לא חל איסור על פעולה חלקית.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | י"א אלול ה'תשס"ג
  undefined
  57 דק'
  כללי מצוות

  האם מותר להיכנס למצבים של אונס ופיקוח נפש?

  מצוות האכילה בערב יום כיפור

  האם מותר לאדם להכניס את עצמו למצב שבו הוא יפטר ממצוה, מטעם אונס או פיקוח נפש? דרך מצוות האכילה בערב יום כיפור, נדון במצבים שונים ביחס לשאלה זו.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | כ"ה אלול, התשס"ג
  undefined
  כללי מצוות

  כוונה ותנאים במצוות

  דיון בדעות הפוסקים בעניין כוונה שלא לצאת ידי חובת המצוה ובאפשרות לעשות תנאי מיוחד שלא לצאת ידי חובה.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | תשרי תשס"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il