כללי מצוות

מצווה הבאה בעבירה

מסכת סוכה כט ע"ב

מסכת סוכה כט ע"ב

הרב חיים כץ | יט אלול ה'תשס"ב