שיעורים נוספים בענין מלחמה

רופא בשטח אויב

הרב דניאל קירש | סיוון תשע"ט