שיעורים נוספים בענין מלחמה

מלחמת מצווה תחילה

על מדינת ישראל להציב בראש סדר העדיפויות שלה את האינטרס הביטחוני הישיר, שהוא בגדר מלחמת מצווה, ורק לאחר מכן לנסות לפעול עם מדינות אחרות כדי לעצור את התוקפנות הרוסית.

הרב עדו רכניץ | אדר ב תשפ"ב