שיעורים נוספים בענין מלחמה

מסירות נפש כערך רוחני וכישות משפטית

הרב אלחנן פופקו | אייר תשע"ו