ואתחנן

"ונשמרתם מאד לנפשותיכם"

הרב דניאל קירש | אב תשע"ח