ואתחנן

"ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | תשנ"א